miércoles, 11 de febrero de 2015

DN-torped åt USA-amerikanska intressen överallt i världen


Erik Helmerson

DN-torped åt USA-amerikanska intressen överallt i världen


Av Jorge Capelán, Managua

2015-02-11 / Den 31 januari publicerade DN en krönika av Erik Helmerson i vilken författaren öser gift över den bortgångne latinamerikanska ledaren Hugo Chavez Frias. Shangen är inte ny i svensk press, man får minnas hur Sydsvenskans Per T. Ohlsson ochSR:s Lars Palmgren timmarna efter den kortlivade och sedermera misslyckade statskuppen mot Chavez i april 2002 jublade över vad som idag alla presidenter i Latinamerika, från högergeneralen Otto Perez Molina i Guatemala till kommunisten Raul Castro i Kuba, från nyperonisten Cristina Fernandez y Argentina till högerliberalen Juan Manuel Santos i Colombia, från socialdemokraten Michelle Bachelet i Chile till vänsterledaren Dilma Rousseff i Brasilien, betraktar som ett allvarligt brott mot demokratin som inte får tolereras.

«Hugo Chavez är borta – hans smitta är kvar», skriver Erik Helmerson med en hatdrypande låtsasjournalistisk prosa helt befriad från någon som helst anknytning till fakta.

I den sjuka karikatyr av Chavez som Helmerson ritar med lika klumpiga pennsträck som Lars Vilks använder till sina rondellhundar, skriver Helmerson att den bolivarianska ledaren kom till makten 1998 (efter ett misslyckat kuppförsök flera år tidigare) och att han sedan raskt startade ett teveprogram i vilket han sjöng och fattade politiska beslutHelmerson berättar inte hur Chavez “kom till makten” 1998: Det var genom ett val – han valdes av 56% av väljarna! Är det ett brott för en statsledare att hålla långa teveprogram där de offentliga angelägenheterna diskuteras med medborgarna? Hur länge skulle Alliansen ha fått regera om dess företrädare tvingades till en sådan övning i demokrati och utförligt fick förklara för det svenska folket vad 500 kronor mer i plånboken egentligen innebar?

Är det ett brott för en president att sjunga??? Åtminstone gjorde Chavez det nykter, med stor inlevelse och en röst över genomsnittet. Men när alkoholisten Boris Jeltsin med hes röst och skör balans för flera år sedan, mitt i Washingtonkonsensus yra, sjöng «Kalinka» i direktsändning tyckte DN:s redaktörer att han var en mysigfarbror… det spelar ingen roll för DN:s «demokrater» och «humanister» att under Jeltsins tid vid makten fattigdomen i Ryssland ökade från 1.5% till 40-50% medan livslängden för männen kortades med 4 år.


Utvecklingen för det venezuelanska folket mellan 1998 och idag är som bekant den motsatta: Livslängden ökade med drygt 2 år fram till 2013 medan landets allmänna index för mänsklig utveckling steg enligt FN dramatiskt från 0.677 år 2000 till 0.764 år 2013.

Enligt Helmerson är Chavez största brott att ha tagit kontrollen över landets oljetillgångar och delat ut dessa “efter behag” till de fattiga: Ajabaja! Kortsiktigt och populistiskt, eller hur? Ja, Chavez borde ha skänkt oljan till Lundin Petroleum istället, för dessa herrar verkligen kan administrera sina egna tillgångar! (Om någon har några som helst tvivel på detta borde han/hon/hen fråga Carl Bildt).

Helmerson anklagar Chavez för att «ständigt» ha «fifflat» med konstitutionen. Helt obegripligt. Konstitutionen skrevs om från grunden, det var det första Chavez ordnade när han kom till makten 1998, eftersom det var det han gick till val på. Den bolivarianska konstitutionen författades genom en transparent process av folkligt deltagande och offentliga diskussioner. 2007 folkomröstades om en rad ändringar i författningen och Chavez förlorade – han accepterade nederlaget! 2009 folkomröstades igen om andra ändringar i författningen, den gången vann Chavez – och oppositionen accepterade sitt nederlag! Det är sådana detaljer som avslöjar författarens ytliga kunskaper om det ämne han har gett sig in på.

Kanske det grövsta faktafelet i Helmersons smädelseskrift är hans påstående om att Chavez och Maduro aldrig tänkte på att oljepriset skulle ha sjunkit som det har gjort de senaste månaderna. Detta är ett helt felaktigt påstående, eftersom strax innan han blev sjuk, i slutet på 2012, såg Chavez till att landets budget baseradespå ett oljepris på 60 dollar när det egentligen låg på 103 dollar per fat. Redan för flera år sedan var Chavez tillsammans med den venezuelanska ledningen medvetna om att oljepriset skulle kunna svänga. Varför raljerar Helmerson inte mot Saudiarabien, som baserade sin budget förra året på ett pris av 70 dollar fat? Jo, för den saudiska «demokratin» är USA:s allierad, till skillnad mot den venezuelanska «diktaturen».

Nog med Helmersons svammel, att vederlägga förtal är i fall som detta en steril uppgift. Det relevanta i sammanhanget är varifrån skribenter hämtar sina argument – och det är, föga överraskande, tidskriften Axess och en artikel därifrån författad ur ingen mindre än Mauricio Rojas penna.

Anhöriga till de chilenare som försvann i klorna på den fascistiska militärdiktaturen under ledning av Pinochet.


Mauricio Rojas.
De nya generationerna vet inte vem Mauricio Rojas är, men de som varit med ett tag och har haft olyckan att följa med folkhemmets snabba nedmontering från och med slutet på 1980-talet och nyliberalismens segertåg på 1990- och 2000-talen är denne före detta chilenare ett hushållsnamn. Han var nämligen den första svensken med rötterna utanför Europa som gjorde karriär på att vara rasist och nyliberal.

Hans mor, som fängslades och torterades av Pinochets diktatur, var en ansedd medlem i den radikala vänsterorganisationen MIR. Henne har han senare kallat “terrorist”. I Sverige blev Rojas känd för att vara förespråkare av hårda tag mot invandrare i lasermannens, Nydemokratins och Ultima Thules tider. Han blev folkpartistisk riksdagsledamot och, trots att hans åsikter bara delades av en minoritet av invandrarna så publicerades hans artiklar flitigt i dagstidningar som DN, SvD och Sydsvenskan. Han var blatten som «vågade tala ut» i högerns anda.

Så småningom lämnade Rojas Sverige för att återvända till Latinamerika, nu som medhjälpare till dem som ett par decennier tidigare hade torterat hans mor. 2003 dyker Mauricio Rojas upp som «vetenskaplig rådgivare» åt den högerextrema tankesmedjan CADAL, som då stöddes av Timbro. CADAL var en samlingsplats för alla sorters anhängare till de latinamerikanska fascistiska diktaturer som hade florerat i regionen mellan 60- och 80-talen. Tankesmedjan samlade alltifrån människorättsförbrytare till anhängare av Pinochet och Videla tillsammans med väl kända terrorister i CIA:s lönelista med uppdraget att stoppa den våg av vänsterregeringar som svepte över regionen.

Att Rojas idag åter dyker upp i den svenska debatten genom en DN-krönikör är ingen slump utan en del av en internationell kampanj med syftet att verkställa en statskupp i Venezuela, nu med USA:s oljepriskrig som bakgrund. Som vanligt, DN agerar torped åt USA-amerikanska intressen oavsett var i världen dessa ligger.

Det nätverk som Rojas ingår i är den latinamerikanska extremhögerns tillsammans med Miamis antikubanska lobby och den lilla klick av mediemoguler med kopplingar till Wall Street som äger regionens största dagstidningar. Rabiata motståndare till all progressiv politik, dessa grupper utgör USA:s förtrupp mot Latinamerikas demokratier.

Men dessa nätverk har ingen plats i dagens respektabla politik i regionen, för trots att en del länder har högerpresidenter, ingen av dem idag skulle våga stödja några statskupper mot sina grannar. Med Panamas Ricardo Martinelli år 2014 praktiskt taget försvann ätten av latinamerikanska högerpresidenter som var beredda att offra sitt anseende genom att stödja imperialistiska kupper. Med Kina bland de främsta handelspartnerna i så gott som varje land, och verkliga incitament att stödja uppkomsten av en multipolär värld står kryperiet för USA på låg kurs i Latinamerika idag.

CELAC:s uttalandeom Venezuela från senaste toppmöte den 29 januari i år är ett exempel på detta. I uttalandet uttryckte regionens regeringar sitt fördömande av USA:s beslut att införa sanktioner mot representanter för den venezuelanska regeringen. Ett uttalande från UNASUR de kommande dagarna förväntas vara ännu hårdare.

I detta sammanhang försöker USA åstadkomma en kupp mot den bolivarianska regeringen i Venezuela som en del av en global politik med syftet att bromsa Rysslands, Kinas och övriga BRICS-ländernas framfart i världsarenan.

USA-advokaten Eva Golinger.
«Det finns en kupppå gång i Venezuela» varnade forskaren Eva Golinger ungefär samtidigt som Erik Helmersons smädelseskrift publicerades i DN. «Alla bitar håller på att falla på plats, precis som i en dålig CIA-film» skrev Golinger, som redan för 12 år sedan avslöjade USA:s roll i den misslyckade statskuppen mot Hugo Chavez i april 2002.

Eva Golinger radade upp i en artikel de tecken på en USA-anstiftad kupp mot Maduro:
  • I samma väva som Mauricio Rojas smädade Venezuela i Axess, och att hans svarta propaganda regurgiterades av Helmerson i DN, spred NATO:s stora propagandaorgan på ömse sidor om Atlanten de mest absurda påståendena om Venezuela: Ena dagen var det The New York Times som beskrev president Nicolas Maduro som «despotisk och oberäknelig»; andra dagen var det spanska ABC – diktatorn Francisco Francos tidning, som under andra världskriget öppet stödde Nazityskland – som pekade ut ordföranden i Nationalförsamlingen Diosdado Cabello som en knarkkung. Anklagelserna kom från Leasmy Salazar, en före detta livvakt av Hugo Chavez som numera befinner sig i DEA:s lönelista. Ena dagen var den venezuelanska ekonomin som höll på att rasa samman medan andra dagen handlade det om att koppla Venezuela till framställningen av kärnvapen samt till förberedelsen av ett bombattentat mot New York (Det bör nämnas i sammanhanget att Latinamerika blev redan på 1960-talet världens första kärnvapenfri zon och alla länder i regionen har förpliktat sig att inte utveckla dessa vapen).  
  • Mediehetsen mot Venezuela ackompanjerades av ett fördömande från State Departments språkrör Jan Psaki mot den påstådda kriminaliseringen av olikttänkande i landet. Samtidigt anlände till USA Antonio Rivero, en före detta venezuelansk general som efterlystes av den bolivarianska polisen på grund av hans deltagande i oppositionella våldsaktioner som resulterade i 40 dödsfall i fjor – de flesta av anhängare till regeringen.  Riveros ankomst till USA sammanföll, föga överraskande, med Leasmy Salazars offentliggörande: Två före detta «chavister» i militären som nu vänder revolutionen ryggen, CIA:s favorit storyline inför ett regisserat «regimskifte».
  • Under tiden fortsätter Venezuelas ekonomi att drabbas av den brutala nedgången i oljepriset. Venezuelanerna får spendera mycket tid i jakt på varor som är svåra att få tag på eller svindyra. Men det rör sig inte om vilka varor som helst utan om en noga utvald lista av förnödenheter som toapapper, majsmjöl, kött, pulvermjölk, ris, bönor… annars är butikshyllorna fulla i ett land där befolkningen har råd att handla och där arbetslösheten ligger ungefär på samma nivå som i Sverige. Krisens Venezuela idag är ett land där 95% av befolkningen äter tre mål mat om dagen och där fattigdomen fortsätter att minska. Många venezuelaner är missnöjda, men de är inte missnöjda på det sättet State Department hoppas på: Enligt en färsk opinionsundersökning från firmanHinterlaces anser 84% av venezuelanerna att staten bör gå in med hårda tag mot dem som spekulerar med livsmedel; 78% anser att landet bör upprätta en socialistisk produktionsmodell med deltagande av den privata sektorn och 73% ser oppositionen som «mycket splittrad». Det venezuelanska folket har lärt sig mycket efter Chavez död den 5 mars 2013. 


Krisen i Venezuela idag är produkten av destabiliseringspolitiken från den inhemska extremhögern, den venezuelanska oligarkin och USA. Den har slående likheter med Nixonadministrationens taktiker mot Allendes Chile på 1970-talet med skillnaden att det venezuelanska folket idag är mycket bättre organiserat än vad det chilenska var för 40 år sedan, samt att Venezuelas militär är ett med folket. Dessutom är Latinamerika en helt annan region än vad den var på 1970-talet.

lunes, 15 de julio de 2013

Neoliberales ven al Mercosur en crisis, pero está en buena situación

La foto oficial de la cumbre del Mercosur el 12 dfe julio de 2013. El organismo crece. . .

El Mercado Común del Sur culminó su reunión en Uruguay. Venezuela tomó la presidencia pro-témpore y avanzó la sumatoria de Bolivia y de dos países asociados. La derecha pinta un bloque en crisis, pero es al revés.

Por Emilio Marin


Las distintas tendencias políticas en la región se vieron reflejadas ayer en Montevideo, en la 45ª reunión de presidentes. Una ausencia, de Paraguay, y varias "caras nuevas", ilustraron esa contradicción.

Paraguay permanece sancionado desde junio del año pasado, cuando en Mendoza los demás socios decidieron eso luego del golpe de Estado exprés contra Fernando Lugo, propinado por el vice Federico Franco.

En aquella oportunidad Cristina Fernández, Dilma Rousseff y José Mujica (Argentina, Brasil y Uruguay respectivamente), aprobaron la incorporación de Venezuela. Ese trámite de Caracas databa de 2006 y estaba trabada por la derecha paraguaya atrincherada en el Senado y expresada en Franco.

Por eso la decisión de Mendoza en 2012, tuvo un doble efecto: "tarjeta roja" para Paraguay, por el golpe y hasta que se realizaran elecciones democráticas; y calurosa bienvenida a Venezuela.

La nota sobresaliente ayer en la capital uruguaya fue la felicitación a Nicolás Maduro, quien tomó por seis meses la presidencia pro-témpore del Mercosur. Además hubo mucha unidad entre todos los socios e invitados, y declaraciones solidarias con Evo Morales, por el grave atropello sufrido en su vuelo oficial desde Moscú hacia El Alto, por culpa de autoridades europeas obedientes a EE UU.

El venezolano recibió el cargo de manos del anfitrión, Mujica. Declaró que lo recibía con "la zurda de Hugo Chávez y el espíritu del Libertador Simón Bolívar". El cable de la agencia cubana Prensa Latina lo explicó así: "Maduro hizo el comentario al recibir de su par uruguayo, el martillo (que tomó con la mano izquierda) con que asumió la titularidad temporal del bloque integracionista". Chávez era zurdo para el béisbol y la política...

Que a Venezuela le hayan cedido la presidencia del grupo cierra definitivamente las especulaciones de la derecha expresada por Henrique Capriles, y sobre todo sus sponsors norteamericanos, colombianos y de otras nacionalidades. Estos quisieron impedir su asunción en el Palacio de Miraflores con falsas acusaciones de "fraude". El Departamento de Estado tendrá que discutir otro camino de acumulación de fuerzas a mediano plazo porque en lo inmediato sus complots contra Maduro han fracasado. Montevideo fue la tumba de ese golpismo apenas embozado. 

Signos de fortaleza.

No es por comparar países, porque aún los más pequeños valen igual que los grandes, pero es evidente que si el Mercosur suma a una potencia energética como Venezuela y por razones ajenas a su voluntad democrática se demora el reingreso de Paraguay, la suma no da cero.

Antes y después de la ceremonia Maduro hizo declaraciones favorables a la reincorporación guaraní. El 15 de agosto asumirá el nuevo presidente Horacio Cartes, del Partido Colorado, ganador de las elecciones, y el Mercosur lo está esperando.

El problema es que la derecha paraguaya ha ejercido una fortísima presión, poniendo condiciones intolerables para los socios sudamericanos: sólo volvería si le daban la titularidad en lugar de Venezuela. Agravando la tensión, la cancillería paraguaya no ha enviado invitación a Maduro para que asista a la investidura de Cartes.

Ante esas posiciones tan poco amigables, el Mercosur siguió adelante con su política. Hizo su reunión en Uruguay, sin participación de Paraguay, y entregó la cinta presidencial al bolivariano. Y a las autoridades electas guaraníes les aseguró que serán bienvenidas luego que asuman.

Esa situación no altera en lo más mínimo la fortaleza relativa del bloque. Sin embargo, la derecha argentina y pro-estadounidense, inventó títulos catastrofistas ayer en "La Nación": "Bloque en crisis. Paraguay se niega a regresar al Mercosur mientras Venezuela ejerza la presidencia". Martín Dinatale habló de "una nueva crisis interna" (...) "la ausencia de toda la dirigencia de Paraguay en la cumbre de presidentes (...) dejó en una posición frágil a todos los países miembros". La tormenta era perfecta, en el vaso de agua de Di Natale: "ayer, fuera del antiguo Edificio del Mercosur que está frente a la costa del Río de la Plata llovía intensamente. Pero dentro se percibía otro tipo de tormenta. Sólo que los nubarrones del Mercosur no lograban despejarse con el correr de las horas".

Bolivia casi adentro y hay más.

Mal que les pese a esos detractores de la integración sudamericana, en Uruguay se comprobó el avance del bloque pues se dieron nuevos pasos hacia el ingreso formal de Bolivia. Restan unos pocos debates de aspectos instrumentales, comerciales, pero el grueso del trámite está aprobado.

Encima, lubricando ese inminente ingreso, la crisis entre la región y Europa y EE UU -generada por éstos al poner en riesgo la comitiva presidencial boliviana el 2 de julio pasado-, fue como un impulso final para que el Mercosur cuente con un nuevo integrante.

Al hablar ayer en la cumbre, Evo Morales planteó: "tenemos que profundizar al Mercosur y darle una mentalidad de carácter social y no neoliberal. Y siento que tiene que haber una tarea específica para saber cómo enfrentará las crisis de Estados Unidos, Europa o Asia. Y no esperar que la solución venga de esos lugares".

Para oídos con cierto entrenamiento sonó como una diplomática crítica al origen neoliberal de este mercado en su nacimiento en los '90, con Carlos Menem en Argentina y colegas similares de neoliberales en Brasil. Ahora es otra cosa, o está en transición hacia un horizonte más social, para citar de nuevo al aymara. Y entonces se entiende que éste pida un lugar en el club.

Aunque recién está en el umbral de entrada, ya se siente en condiciones de hablar como miembro pleno. Y lo hizo en materia de soberanía tecnológica. Dijo Evo: "¿Por qué tenemos que ir a comprar tecnología a Europa o a otros países del Norte, si acá tenemos tecnología? La liberación económica pasa también por la liberación tecnológica". Un médico a la derecha, para Oscar González Oro, quien debe estar desmayado luego de dudar si un "indio" podía ser presidente de Bolivia.

La sumatoria del altiplano no fue todo. En la cita uruguaya se decidió que Surinam y Guyana sean nuevos asociados al Mercosur, habiendo firmado el jueves 11 los protocolos de adhesión. La canciller de Guyana, Caroline Rodrigues-Birkett, y el embajador de Surinam en Brasil, Marlon Hoesein, expresaron que ambos países se ven como una rama entre el Caribe y Sudamérica. Para ellos, agregaron, "la integración es un imperativo y no más una opción".

También hablaron como invitados el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, el vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba, Ricardo Cabrisa, y el presidente hondureño, Porfirio Lobo. Dinatale, ¿dónde está "la crisis" del Mercosur?

Integración Sur-Sur.

Al comentar esos ingresos y asociaciones, el comunicado de los cancilleres de Mercosur, previo a la cita de los presidentes, sintetizó que "todos los países de América del Sur quedan asociados así al Mercosur". El local Luis Almagro, Héctor Timerman, Antonio Patriota y Elías Jaua, reiteraron los tres pilares de la unión: política, cooperación y comercio e inversiones.

Y la política estuvo nuevamente al mando, con el fuerte repudio al espionaje norteamericano puesto de manifiesto por el ex analista de la CIA, Edward Snowden, en contra de 35 países, organizaciones y empresas. The Guardian y O Globo fueron los periódicos que primero difundieron esas informaciones, dejando pésimamente mal paradas ante el mundo a las autoridades estadounidenses.

Hasta la OEA, bien caracterizada en los '60 por Cuba como "ministerio de colonias", emitió una condena en su reunión del 9 de julio en Washington, con las obvias excepciones de EE UU, Canadá y el felpudo panameño. ¡Como no iba el Mercosur a repudiar ese espionaje que lo apuntó y hasta puso alguna central en Brasil!

En este momento el bloque está integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela como miembros plenos, con Paraguay momentáneamente suspendido, Bolivia en proceso de adhesión, y Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Guyana y Surinam como asociados.

Por supuesto que el mercado del sur tiene sus problemas, por ejemplo los políticos y económicos que hoy atraviesan al gobierno del socio líder, Brasil, y asimetrías entre los grandes, como ese país y Argentina, y los de menor porte como Uruguay.

El aspecto principal, no único, es que concentra el 80 por ciento del Producto Interno Bruto suramericano y el 65 por ciento del comercio exterior regional. No es perfecto ni mucho menos, pero debe valorarse en contraste con el panorama internacional de un capitalismo en crisis desde hace años, con luctuosos saldos sobre las economías, las vidas y el empleo de millones de personas.

Debe ser por eso que los defensores de la supeditación a ese mundo decadente e injusto, como "Gaceta Ganadera" (léase "La Nación") analizaron en tono tan crítico la exitosa cumbre de Uruguay. Son las viudas del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y siguen llorando, rencorosas, sobre su sepultura en Mar del Plata.

viernes, 12 de julio de 2013

Cómo llegar de Moscú a Caracas: cinco arriesgadas opciones para Edward Snowden

Por: Actualidad RT | Jueves, 11/07/2013

Al airear los trapos sucios de la CIA, Snowden se convirtió en el hombre más buscado por EE.UU. si acepta la oferta de asilo de Venezuela, la pregunta que se hace todo el mundo es cómo va a llegar al país sin ser atrapado por sus perseguidores.

El diario 'The Washington Post' ha publicado una lista de cinco opciones que, a simple vista, puede elegir el excolaborador de la CIA para llegar de Moscú a Caracas. Cada una de estas rutas tiene sus ventajas y desventajas, y ninguna de ellas está exenta de riesgos.

Ruta 1 

Esta opción, tal vez la más arriesgada, sería cruzar los dedos y colarse en un vuelo regular desde Moscú a La Habana para luego viajar a Caracas, con la esperanza de no ser capturado. Esto posiblemente significaría volar con un nombre falso o abordar un vuelo de carga. La trayectoria podría incluir horas sobre el espacio aéreo de EE.UU., así como el de sus aliados: Canadá, Noruega y Suecia.

Ventajas: Es la ruta más rápida, barata y simple.


Desventajas: El excolaborador de la CIA conoce como ningún otro las capacidades de espionaje que tiene EE.UU., indica el artículo de 'The Washington Post', recordando que hace semanas Snowden tuvo la oportunidad de tomar un vuelo a La Habana (y de hecho se había difundido la noticia de que lo iba a hacer), pero al final no lo hizo. Probablemente, tenía razones para creer que el vuelo suponía algún peligro para él.


Ruta 2

En este escenario, Snowden tomaría el mismo plan de vuelo que en la opción anterior, pero lo haría abiertamente, tal vez en el avión de un alto funcionario o incluso del mandatario venezolano, desafiando al mundo. La idea es que los países europeos, avergonzados por el reciente incidente con Evo Morales, no se atreverían a detener otra aeronave presidencial.

Ventajas: No hay riesgo de quedar "atrapado" si no está usted ocultando nada, sostiene 'The Washington Post'. Además, pase lo que pase con el vuelo, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, se considera un valiente antiimperialista dispuesto a plantar cara a EE.UU.

Desventajas: Si el avión de Evo Morales tuvo problemas para atravesar Europa por la sospecha de que Snowden iba a bordo, trasladar al filtrador abiertamente podría ser aún más arriesgado.

Ruta 3

Conocida también como 'la ruta escénica', esta trayectoria requeriría alquilar un avión especial para volar a través de una elaborada ruta ártica y atlántica y evitar así cualquier espacio aéreo menos el de Rusia y Venezuela. Se estima que la distancia que se debería recorrer en este caso sería de 6.835 a 6.924 millas.

Ventajas: Esta opción sería una buena manera de evitar la extradición, ya que el avión no sobrevolaría los países que podrían obligarle a aterrizar. Probablemente se trataría de un vuelo privado.

Desventajas: La opción es cara, potencialmente insegura y "un poco demasiado peliculera", señala el diario. Además, no son muchos los aviones que pueden volar tanto tiempo sin repostar, y los que podrían hacerlo (por ejemplo, según el diario, un jet Gulfstream V) cuestan decenas de millones de dólares. Las compañías que hacen negocios con EE.UU. podrían no querer alquilar un avión a Snowden y participar en una aventura tan insegura y que implica riesgos políticos. Otro problema sería encontrar la tripulación dispuesta a realizar esta ruta. Además, recuerda 'The Washington Post', la mayoría de los vuelos evitan pasar largas horas sobre el océano abierto, y más tomar rutas que puedan requerir el uso de la reserva de combustible, por razones de seguridad. Por último, si el vuelo se desviara por cualquier razón, podría terminar en el espacio aéreo estadounidense, e incluso en el caso de un vuelo exitoso la nave tendría que sobrevolar varias islas del Caribe, algunas de las cuales son territorio de EE.UU. o del Reino Unido.

Ruta 4

Snowden podría partir desde el aeropuerto de Petropávlovsk-Kamchatski, en el Oriente Lejano ruso, al que podría llegar en avión o en tren desde Moscú. Aunque el aeropuerto no ofrece vuelos a Latinoamérica, allí el exempleado de la CIA podría alquilar un avión especial, tal vez incluso de mayor alcance que un Gulfstream V, para hacer una ruta por el Pacífico. De los países 'amigos' de Snowden el más cercano en este caso sería Nicaragua, aunque supondría 6.554 millas en vuelo directo (que incluiría sobrevolar el espacio aéreo estadounidense), y 7.000 millas en vuelo indirecto.

Ventajas: El hombre más buscado del mundo podría evitar sobrevolar los territorios 'hostiles'.

Desventajas: Igual que en la tercera opción, la ruta es tan larga que requeriría un vuelo especial en un avión especial.

Ruta 5

Por último, Snowden podría salir de Europa por el sureste, sobrevolando varios estados de Oriente Próximo y África, que son hostiles a EE.UU., aliados de Rusia o, como algunos países de África Occidental, están implicados en el tráfico de drogas y son demasiado corruptos para obligar a aterrizar al avión de Snowden, sostiene el rotativo estadounidense. Una de las opciones aquí es volar de Moscú a Teherán (que, según el diario, sería bastante sencillo), después tomar un vuelo a Chipre, que es un aliado de Rusia. De Chipre viajaría a Sudán, y luego a algún país del África Occidental, desde donde Latinoamérica está bastante cerca.

Ventajas: Esta opción no resultaría demasiado peligrosa ni excesivamente cara. Se basa en los países que no son hostiles.

Desventajas: La ruta supondría sobrevolar el territorio egipcio, cuyo Ejército depende de la ayuda financiera estadounidense. Además, no hay vuelos directos entre África Occidental y Venezuela, así que tendría que tomar un vuelo especial o viajar a otro país latinoamericano. Asimismo, la ruta podría incluir casi una docena de países, y cada uno de ellos podría ser presionado para entregar al excolaborador de la CIA.


El lunes pasado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, informó de que su país había recibido formalmente una solicitud de asilo de Snowden, al que le había ofrecido amparo. Venezuela había fijado en este lunes el plazo para dar una respuesta. 

VEA ALGUNAS OPINIONES SOBRE ESTA NOTICIA POR LECTORES DE ACTUALIDAD RT:


Jefferson Ayala:

Yo agregaria 2 mas :

6. EL PLAN DE LOS 100 SNOWDENS, comenzaria a llamar a la CIA por cada avion que salga de Moscui a latinoamerica diciendo que Snowwden va ahi para que los europeos hagan aterrizar a todos y despues de que queden como idiotas ante el mundo y paren de hacer eso, podria viajar tranquilamente en un vuelo sin que le bajen

jueves, 11 de julio de 2013

Horroroso: Periodista hondureño Aníbal Barrow fue ejecutado a tiros; luego fue quemado y desmembrado. Barrow era del Partido Libertad y Refundación, el brazo político de la Resistencia hondureña.

Barrow en su programa; ”Anibal Barrow y nada más”. Era conocido por decir las cosas a sus
nombres, enemigo a la corrupción y la politiquera.
Redacción Central / EL LIBERTADOR 

Tegucigalpa. Sin vida fue encontrado el periodista Aníbal Barrow en un paraje solitario a inmediaciones de San Pedro Sula, norte de Honduras, a 240 kilómetros de la capital.

Anibal Barrow
La información fue proporcionada el director de Radio Globo, David Romero, quien afirmó que el cadáver del comunicador fue enterrado el mismo día que Barrow fue raptado por desconocidos en un punto de la capital industrial.

Romero reveló que un testigo protegido dio detalles del asesinato del periodista y el lugar donde se encontraba sepultado, por lo que las autoridades acudieron de inmediato a la zona para hallar el cuerpo de Aníbal.

El cadáver fue encontrado en estado de descomposición en la laguna de Simonel, a pocos Kilómetros de la localidad de Villanueva, Cortés.

Ayer mismo, una hora después del macabro hallazgo de los restos calcinados y el cuerpo segmentado, la cúpula de la Policía Nacional, sin previa autopsia, confirmó que se trata de Barrow. En la escena del crimen, en una zona alejada de pantanos de una cañera, se encontraron parte de prendas de vestir, tarjetas de crédito, ropa del color (un jean azul y una camisa rosado claro, que andaba el día que fue privado de libertad propiedad el periodista.

El ahora occiso –dijo el director de Globo– llevaba puesto la ropa con la que fue raptado al tiempo añadió que en las próximas horas será trasladado el cuerpo inerte a la morgue de San Pedro Sula para hacerle la respectiva autopsia.

El fallecido tenía alrededor de 16 días de haber sido secuestrado; horas antes, había trasmitido a través de Globo TV su último programa, denominado “Aníbal Barrow y nada más”.

El director de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, señaló que están "casi seguros" que el cadáver corresponde al periodista.

Informó que para los próximos días emitirán órdenes de captura contra más sospechosos del asesinato de Barrow.

Con el asesinato de Aníbal Barrow, se supera la barrera de 35 periodistas asesinados en Honduras y la mayoría de los casos sigue en la impunidad.
lunes, 8 de julio de 2013

Snowden y la dignidad de America Latina

Por Miguel Urbano Rodrigues

Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, casi simultaneamente,  han concedido asilo politico a Edward Snowden. La peticion  habia sido dirigida a 21 paises. La mayoria, en tiempo mínimo,  la rechazó. Los motivos invocados  diferen.

Es transparente que fue la arrogante presion de los EEUU que llevó los gobiernos de Francia, Italia , Espana y Portugal  a prohibir la escala del  avion de Evo Morales cuando regresaba de Moscu a La Paz . La indignacion en Portugal fue tamaña que el asunto fue discutido en el Parlamento y solamente los votos de la derecha , mayoritaria, impedieron que   el gobierno fuese condenado por su servil  sumision a  las exigências del imperialismo estadounidense.

La actitud  de los aliados de Washington  los dejo en una posicion ridícula ,ademas de indefensable, porque Snowden non viajava en el avion presidencial boliviano.

Como bien subraya la Declaracion de Cochabamba,de 4 de Julio, el acto de pirateria aérea que hizo del presidente Morales un rehen ,colocando su vida en peligro, configuró una grosera violacion de las leyes que regulamentan el trafico aereo y portanto el derecho internacional .

Intelectuales  democráticos de todo mundo se solidarizaron ya con la denuncia  presentada por el Estado Boliviano junto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Tal iniciativa es tanto mas oportuna cuanto  el gobierno de Barack Obama no solamente  no hesitará en utilizar métodos ilegales -incluso criminales- para impedir  que Snowden  viaje a cualquier de los países que le concedieron asilo como  intensificará la campaña mundial de desinformacion concebida para presentar el ex-agente de la NSA como  un  criminal y un traidor.

Washington invierte perversamente la realidad.  Snowden  al  denunciar al mundo,con pruebas  irrefutables, que  los EEUU se comportan ya como un Estado policial  -surge ante millones de hombres y mujeres com  la dimension de un  heroe .

La solidaridad con  Edward Snowden  con la Venezuela Bolivariana y los  otros países latino-americanos que le ofrecieron asilo politico es  asi una exigência  de  la lucha en Defensa de la Humanidad amenazada por un sistema  imperial  monstruoso.

Lisboa, 6 de Julio de 2013


Senador socio de terrorista CIA amenaza a “cualquier” país que otorga asilo a Snowden


Brindando el senador Menéndez con el terrorista internacional de la CIA, Luis Posada Carriles, responsable
por la voladura del avión civil cubano CA455 que costó a 76 personas la vida.
Por Jean-Guy Allard

Conocido por su larga amistad con Luis Posada Carriles, - el torturador, sicario y terrorista de la CIA - Roberto “Bob” Menéndez, el actual titular del Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano, amenazó de “serias implicaciones políticas y económicas” a los países que otorgarían asilo y protección a Edward Snowden – contratista CIA que reveló crímenes de esta agencia.

Menéndez es este miembro del Senado quién se reunió el 17 de mayo de 2011 con Luis Posada Carriles, en un restaurante de West New York, para felicitar el viejo asesino para su indulto por un tribunal tejano, una operación dirigida por nada menos que Roger Noriega, el ex alto funcionario del Departamento de Estado. El senador famoso por sus lazos con la mafia, tanto italiana que cubanoamericana, es un aliado fiel de la Representante por Miami Ileana Ros-Lehtinen, la también Presidente del “Fondo de defensa” de Posada.

“Es evidente que cualquier aceptación de Snowden de algún país, cualquiera de
El senador fascista ha sido
involucrado en escándolos
como de prostitutas dominicanas.
estos tres u otro, va a ponerlos directamente en contra de Estados Unidos. Necesitan saber eso”, dijo Menéndez, en referencia a Venezuela, Nicaragua y Bolivia.

“Es muy claro que cualquiera de estos países que aceptan ofrecerle asilo político están dando un paso en contra de Estados Unidos. Es una declaración muy clara. No estoy sorprendido por los países que le están ofreciendo asilo”, aseveró el personaje involucrado desde meses en un escándalo sexual con prostitutas dominicanas menores de edad. El Senador estuvo también en los titulares por su papel al abogar por los intereses empresariales de un acaudalado donador y amigo, el oftalmólogo residente en Florida y de origen dominicano Salomón Melgen.

En abril 2006, el Senador se apareció en Ginebra para atacar a Cuba ante la Comisión de los Derechos Humanos con su ayudante personal José Manuel Alvarez, sicario CIA. También viajó con Alfredo Chumaceiro, implicado en el asesinato – ordenado por el dictador Augusto Pinochet - del ex ministro chileno Orlando Letelier, ocurrido en Washington en pleno barrio diplomático.

Menéndez fue alcalde de Union City, vecina de Nueva York, a partir de 1986, e hizo que la ciudad tenga fama de paraíso del juego, del racketeering, de la extorsión, del fraude y de la prostitución.

En cuanto a Luis Posada Carriles, es reclamado por Venezuela, por su complicidad en la destrucción en pleno vuelo de un avión civil cubano que provocó la muerte de 73 muertos. Posada fue jefe de un escuadrón de la muerte de la antigua DISIP, la policía secreta venezolana, que desapareció, torturó y asesinó durante años decenas de jóvenes revolucionarios venezolanos. Participó a varios intentos de asesinato del líder de la Revolución cubana, Fidel Castro.